Gratis vanaf €50 (NL) Gratis vanaf €50 (NL)
Privacy Policy
Wij gebruiken je gegevens uitsluitend voor het afhandelen van je bestelling. Wij zullen je gegevens dan ook nooit doorspelen aan derden, tenzij dit nodig mocht zijn om het pakket bij de opdrachtgever thuis te bezorgen. In dat geval worden alleen de hiervoor benodigde gegevens doorgegeven. De opdrachtgever kan haar persoonlijke gegevens kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen. Neem hiervoor contact op via klantenservice@cupoftwo.nl

Disclaimer
Cup of Two is zich op deze website volledig bewust van hun taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet beschikbaarheid van de website. Tevens wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.